תאורה למופעים

 

 
 
אספקת אמצעי תאורה לאירועים קטנים
הפעלה על ידי טכנאי מיומן ומורשה ע"פ החוק
התאורה תסופק בהתאם לגודל האירוע והצרכים